Obarmhärtigt.

Och en stor
kraftig
spindel
mötte sitt öder
krossad med ljud
i en mjuk vit pappersnäsduk
spolas
som i vattenfall
med full kraft
medan börsen
fortsatte neder
under förmiddagen

Författare:

Publicerat

Dela: