ord

några enkla ord
far sin väg
förflugna

kommer tillbaka
bumeranger
i gryningen

osaliga andar
smärtar livet ut
hatar
vakar
all tid

utslungade ord
aldrig osagda
förföljer
till slut
blir till
eftermäle

Författare:

Publicerat

Dela: