Outsagt... Ofärdigt... Ovärdigt...

Nu står det outsagt
det som betyder allt.
I en jordmån av förgänglighet
söker sig svaren
bortom allt förnuft
och vidare i världen.
Vi höjer våra glas
högt över anständigheten.
Utbringar en skål
för det som icke är.
Jublar över målen
långt innan de är påbörjade
utan att se förödelsen
framför våra fötter.
Så blind är hemma.
Så blind är varje dag.
Samma perspektiv
och tron
att där jag befinner mig
lyser upplysningens lanternor
med sitt klara ljus
vilket är villfarelsens
främsta kännetecken...

Författare:

Publicerat

Dela: