Parasoll ur funktion...

Emedan mycket
inte fungerar
står frågorna
som spön i backen

Någon parasoll fungerar

Inte den
som används
för dagligt skydd
från verkligheten

Mot de kommande
och
de som redan finns här...

Författare:

Publicerat

Dela: