Persona 1966...

Du är jag
Jag såg dig
bakom min spegelbild
och älskade dig genast

Men du var svår att fånga
svår att behålla
svår ta med till skolan
och till livet
för att i puberteten
förnekas
förjagas
försvinna

Du styrde mitt liv
med älskad osynlig hand
Du gav mig kraft
och mod
att överleva

Att leva
föda
föda med min kropp

Du är min identitet
Du är min hörnsten
Du är jag

Peter...

Författare:

Publicerat

Dela: