Präglad...

Präglad av din faders hand
som ett mynt
med kungens namn

Värdet gäller
världen all
Skratt
gråt
kärlek
hat

Köper
vinner
överallt
över allt

Borgar för en öppen famn

Serafers skydd
på allmän mark
gör dig i din svaghet stark...

Författare:

Publicerat

Dela: