Psykologisk krigföring

den väntar
dagen då tiden
inte längre göre sig besvär
med förnuft
nöjer sig inte
sedvanerätt
följeslagare i natten

Författare:

Publicerat

Dela: