Rädsla

Hjälp mig att se världen som den var
Innan mina rädslor hårdnade och blev till en mur
En bubbla, osynlig och ogenomtränglig
Som stängde ute världen, livet
Som krympte tills den nära nog krossade mig
Och blev ett fängelse av ångest
Där inget längre betydde något
Där jag långsamt bleknade bort tills bara ett skal fanns kvar

Det är ett intet, där all lust och allt ljus sedan länge försvunnit
Från väggarna strömmar tårar av skam, skuld och smärta
Som hotar att långsamt kväva mig
Som långsamt tar livet av mig

Du som hört mina stumma rop på hjälp
Kom som min riddare, min räddare
Och slå mig ut ur mitt fängelse där endast Döden väntar mig
Men var försiktig!
Om skärvor från bubblan tränger in i mig blir jag aldrig fri.

Ta bort bindeln från mina ögon så att de får lära sig se ljuset
Visa mig allt det jag glömt och hjälp mig glömma det jag sett
Hjälp mig vilja bli fri från rädslans makt
Hjälp mig vilja leva

Författare:

Publicerat

Dela: