Samhällets spegel

Mycket är så skrivet,
att skrivas mer ej kan.
Så kan det tyckas vara,
men det är inte sant.

Än väntar ord att födas,
nya varje dag.
Så väntar de att prövas,
vad kan väl mening va.

Söka spegel vända,
bilden i dess vassa djup.
Förmedla samhällsriktat spjut,
då det mot fängsel plöjer.

All frågors röst sig höjer,
till doms till spott och spe.
Då det är mycket lättare,
än ljus i spegeln se

Författare:

Publicerat

Dela: