Själen

En själ är det vackraste som gudarna vet.
Allt dom gjorde för din själ och hur dom slet.
Dom vill ditt bästa och vill se hur du lär.
Din själ har format dig till den du är.
Allt som du har upplevt nu och då,
Är ditt svar om hur du nu vidare ska gå.
Din själ är du och du är din själ.

Så ta hand om den väldigt väl.

Författare:

Publicerat

Dela: