Skolgatan

Dagar äter upp mig
Det doftar höst när jag kommer ned för skolgatan
En dag kommer jag fråga vad alla dessa sånger betyder för dig

Författare:

Publicerat

Dela: