Skrift...

Blad
för skrift
Blad
av liv
Det skrivna ordets
varde
bliv
Ett ljus
för evigheten...

Författare:

Publicerat

Dela: