Slav eller fri...

Minnet ska möta
mitt innersta jag
det kommer
en sådan dag

Liemann´s öga
med lien skär
klyver
mitt sanna jag

Inre kroppen
skärskådad är
tvingad till tystnad
till slav

Under tidslinjens ok
som präglat mitt hav
har ångestens natt
blivit dag...

Författare:

Publicerat

Dela: