Solgröna blad...

Vinden spelar
i solgröna blad
upp
sin livsmelodi

Du i vardag
kan gå
vara glad
Din själ
som fågeln
är fri

Borgar för framtid
Borgar för hopp
Upp
mot himlen
du ber

Blick
möter molntuss
Trosviss du ser
Skyars avstånd
Himmelsblått valv
En vän
som skrattar och ler...

Författare:

Publicerat

Dela: