Solurets tid en skugga...

På vackra
smala vägar
går hon
lyckligt leende
pånyttfödd

Vid solurets början
och slut
går hon

Jordisk kärleks mening
dess kraft och balans
har fått gränser
med ljuset som riktmärke

Förklaring
till de dunklaste frågor
snart hennes
sommardags afton
invid soluret
Stannat har tid...

Författare:

Publicerat

Dela: