Sommaren är det bästa

Sommaren är det bästa

Sommaren är det bästa då får jag
vara här hos dig
Ja,sommaren är den bästa du är lika vacker
som förgätmigej

Vintern kommer vintern går
men min kärlek till dig bestå
ja.hela året om

Sommaren är det bästa då får jag
vara här hos dig
Ja,sommaren är den bästa du är lika vacker
som förgätmigej

SOLO
Vintern kommer vintern går
men min kärlek till dig bestå
ja.hela året om

Sommaren är det bästa då får jag
vara här hos dig
Ja,sommaren är den bästa du är lika vacker
som förgätmigej

Grapen 22-7-1918

Författare:

Publicerat

Dela: