Sorgens krafter

ingenting
man räknat
livet
fort kommer
skiljandets stund
ont ont
bara ont
gör den
ingen förstår
ingen mening finns
lidandet i sig
ingen mening alls
säg aldrig det
det är inte sant

Författare:

Publicerat

Dela: