Stadens djungel...

Vinden stavar orden
du länge sökt att finna
Och jag suckar i ödmjukhet
över det jag ser
Det kan aldrig va rätt att med hårdhet
det går att kampen vinna
Och att det är
med kalla ögon
vi ska se

Det ekar över fälten
Det är någons röst jag hör
Jag lyssnar och försöker
tyda ropen som mig stör

Vinden stavar orden...

Då kommer nå´n emot mig
ifrån stadens djungel och ger
Han bär nå´t som han har skrivit
och med mitt hjärta kunde jag se

Vinden stavar orden...

En hand som sträcks emot mig
från en värld som skrämmer så svårt
Det fanns en bön om kärlek
i det språk som var tufft och hårt

Vinden stavar orden...

O se O se du människa
Du betyder så mycket här
Det är dig som jag behöver
För att nå dem jag håller så kär

Vinden stavar orden...

Författare:

Publicerat

Dela: