Tacksamhet för livet

Tack, min Gud, för vad som varit. Tack för allt, vad du beskär. Tack för tiderna, som farit. Tack förstund, som inne är. Tack för varma, ljusa vårar. Tack för mörk och kulen höst. Tack för te´n förglömda tårar. Tack för friden i mitt bröst. Tack för vad du uppenbarat. Tack för vad jag ej förstår. Tack för bön, som du besvarat. Tack för vad jag icke får. tack för livets hemligheter. Tack för hjälp i nödens stund. Tack för nåd, som ingen mäter. Tack för blodets fridsförbund. Tack för himmel blå i livet. Tack för moln du strött därpå. Tack för solljus av dig givit. Tack för mörkret likaså. Tack för prövningar och strider. Tack för hopp, som uppfylls väl. Tack för dagen, som framskrider. Tack för hopp, som slagit fel. Tack för rosornas vid vägen. Tack för törnet ibland dem. Tack för testa himlastegen. Tack för evigt tryggat hem. Tack för kors och tack för plåga. Tack för himmelsk salighet. Tack för stridens klara låga. Tack för allt i evighet.

Författare:

Publicerat

Dela: