Tavlans sista skrik...

Nu ska den mänskan dömas
som ingen chans har haft
Nu målas tavlans sista skrik
och dagen är
blott andra lik

Nu flockas det hyenor
kring rivet bytes bord
Där tävlar inte vänskap
där dödas det med ord

Så kall är dagen liden
i sommarvärmes sol
och ingen finnas sitta
på nådens dyra stol...

Författare:

Publicerat

Dela: