Torsdagskväll i kamp...

Torsdagskväll.
Den tjugosjunde i andra,
tjugohundratvå,
klockan tjugoett och trettio.

Där ligger kriminaliteten.
Som en sjuk,
skinnömsande orm,
och vrider sig.

På mitt köksgolv,
utkämpas kampen.
Spyr galla,
över hela din tillvaro.

Helvetesgapet öppnar sig.
På mitt köksgolv i vardagskvällen,
sker kampen mellan det onda och goda,
djävulskap och vit snö.

Kärlekens kraft och hjälplöshetens.

Framför mina ögon,
utspelas livet,
på mitt köksgolv,
en vardagskväll.

Hjälplöshetens strimma,
reflekteras mot ljuset,
färdas med dess hastighet,
förbi våra fängelsers klibbiga väggar...

Författare:

Publicerat

Dela: