VÄGSKÄL

Varje beslut som vi gör
leder oss till en annorlunda väg
Vi kommer aldrig till samma
vägskäl
Varje val vi gör har en mening
det minsta valet som vi gör
ger efterklang i hela universum

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: