Vi gråter över vänner

Vi gråter över vänner som vi inte vill ha tillbaka
Folk vi en gång älskade
Bränt många broar. Finns ett skäl
Det förgångna är förgånget
Du har inte så mycket rum i ditt liv.
Spara det,till människor som förtjänar det

Författare:

Publicerat

Dela: