Vidare i livet...

Präglad av en skokartong,
gick jag vidare i livet.

Backe upp.
Backe ner.

Jag kom till en port i den,
av murgröna,
klädda muren.

Där en hörnsten fattades låg en nyckeln...

Författare:

Publicerat

Dela: