Pestimisten

Författarens noveller:

Skrivkramp - en kamp för liv

Ingress: Personliga reflektioner kring fenomenet med skrivkramp som tar avstamp i läsningen av J.P. Sartres 'Äcklet'. Utdrag ur Eva Alexanderssons översättning till svenska utgivet på Albert Bonniers…

Skriven av: Pestimisten

Läs hela »

Författarens dikter:

Främling till vän och runt igen

Främling blev till vän. Ögonen faller på detta ansikte, som jag nu är intimt familjär med. Förut en främling, det gick så fort. Blundar jag så står personen där, alla dragen ligger klara för…

Skriven av: Pestimisten

Läs hela »