Nöd i Världen

Vers 1.
I Världen råder hunger lidande nöd,
och människor somnar in i en kvalfull död
Skall vi nu giva dem av vårt överflöd
och dela med oss av det god bröd

Vers 2.
De behöver hjälp till både kropp och själ
slipper då vara en syndernas träl
Var finns du nu som vågar giva dig av
och tala om vad Gud av nåd dig gav

Vers 3.
Bråttom det är tiden försvinner med hast
mörkrets furste har ej tagit rast
Vi hjälper ej någon när vi är passiv
Din helige ande i hjärtat oss giv

Vers 4.
Med brinnande låga i vår inre barm
förmår ni sträcka fram en hjälpande hand
och lindrar så nöden med dess hemska kval
hjälper till att duka i den övre sal

Vers 5.
Om vi Guds ord av hjärtat helt nu får tro
får ej vår blodsdränksta jord någon ro
För Jesus kommer hit ner och makten får
och det kommer att vara i tusen år


Ovanstående sångtext diktat av min far, Aksel Berg Fossmo

Författare:

Publicerat

Dela: