Publicerat
Kategori: Novell

LABORATIONSRAPPORT

LABORATIONSRAPPORT
Rubrik Vad laborationen heter.
Datum:
Laborant:
Medlaborant:
Frågeställning Vad är det du ska ta reda på?
Hypotes Vad tror du kommer att hända? Motivera varför..!
Materiel Vilken utrustning och vilka kemikalier använde du?
Utförande Hur gjorde du? En kortfattad beskrivning av försöket.
Resultat Vilket resultat fick du? Skriv ner dina iakttagelser och observationer, under och efter experimentet. Redovisa gärna med tabeller eller diagram.
Diskussion Blev resultatet som du trodde? Stämmer resultatet med din hypotes? Var det något som blev annorlunda eller gick fel? Varför blev det så, vilka var felkällorna? Kan du dra någon slutsats av resultatet utifrån dina kunskaper i kemi?

Skriven av: Hej På Dig

Inloggning

Logga in och för att skapa din profil. Utöver får du möjlighet att redigera dina verk och du har möjlighet att nå högre medlemsstatus .

Glömt lösenord?
Annons:
Hur blir man veckans författare?

Veckans författare:

Anders Berggren

Skrivande livsnjutare. Jakten Efter Verkligheten är efter Förändringen den andra utkomna boken i en tilltänkt serie om fem. Skriver nu Jakten på Sanningen.

Anders Berggren

På andra plats denna veckan: Klas Stenborg