Blått är inte dikt

Om du har blå, kan du då flå?
Hickan försvinner inte för att du hittar något snålt
Haha

Författare:

Publicerat

Dela: