Bortom Havet

När vinden har stillnat och mojnat
Och alla dina drömmar har gått i kras
När solen gått ner bakom bergen
Och du försöker komma i fas
I fas med en verklighet som svider
Som stjäl, svärtar ner och förstör
Du är ett offer utan att vilja
Och hån är allt det du hör
Ensam emot alla de andra
Utan chans till ett bättre liv
Dina tankar de går mot ett mörker
Och du tittar längtansfullt på din kniv
Att ända allt eller kämpa
Du överväger för och emot
Men inte en dag till du orkar
Ta allt hån, alla hot
Du drömmer dig bort över havet
Till ett land där du får vara du
Och så känner du att längtan tar över
Du kliver på detta skepp just nu…

Författare:

Publicerat

Dela: