De kom om natten

De kom om natten
med deres kufferter
et håb
om en ny fremtid
havde de
i et nyt land

Författare:

Publicerat

Dela: