I kväll


Rysningar fyller bröstet mitt, såsom kvällen plägar, eljest gifva denna kväll ingen nåd ock.
Varvid fyller jag bröstet mitt, med rök och ilska, ty Herren förbarmar sig icke över mig blott.
Hvarthän tager jag, ack, sköra mig?
Hvarthän tager jag mig som, ack, till vilo längtar?

Såsom kvällen denna, såsom andra kvällar plägar ock.
Fylles denna käresta icke, ack, till freds.
Gunås finner hon ej nåd från Gud barmhärtig,
Tillfredsställelse finner hon ändock.
Hvarthän tager jag, ack, brustna mig?
Hvarthän tager jag mig, ack, för fred å finna?

Ack, i Fanens namn, tag mig i hand,
Å förena mig med Ygdrasil i kväll.
Ack, i Gud barmhärtigs namn,
Förena mig i kväll me Sapphos famn,
Tag mig i hand, tag mig i hand.

Författare:

Publicerat

Dela: