Ljusa ljuset är bara en fantasi

Mörkret är allenast de som vet sanningen.
Kunskapen ligger i deras händer och förfogas av tysta lagar.
Ty, solen är det ljusa ljuset men det är bara en fantasi.
Den världen existerar inte.
Det är på grund av hoppet som får oss att tro på vackra sagor.
Enär, verkligheten är en chimär.

Författare:

Publicerat

Dela: