MÅNSÅDD





När månen spelar flöjt
om natten
är hon dold av blygsel

Med värmen pulserande
in i din kropp, längtande
mot väggen du lutar,
där livets trådar väckte
kvinnans dolska begär.

När månen spela flöjt
om natten
är din blygd, nu dold
av blygsel.

Författare:

Publicerat

Dela: