poeten

En kring gående värklighet
Var är jag på väg?
Vägskälen
Stigen
Är mitt ändamål
Vandrandes under Dans tunga
Spelande kolarhistorier
Böcker utan omslag
En döende man
Sovande på fel lakan
Poetens döds marsch
Här är jag
Ett forum för klotter
Smyckar dina sinnen
Målar dig full med historier
Utan några rim o. visor
Ståndaktiga högmod
Var är jag på väg?

Författare:

Publicerat

Dela: