Så ser jag dig..När jag ser dina
blåsnälla ögon
de sorgbefläckade,
så ser jag kampen du för
med livet ännu på din sida

tunga stråk har du vandrat
ännu rädd för försoning
med dig själv,
undvikande
det blottställda nakna
i dina känslodjup

fortfarande en liten pojke
inuti den djupaste kärnan,
söker moderlig barm
men finner tomhet

en ödslig värld
av mänsklig svaghet,
där styrkan finns i
ordens makt
och känslan
förstenad i underläge

så ser jag dig
så bedåras jag av dig
så sörjer jag med dig

Sök mig
min famn är moderlighetens,
där, mellan mina bröst finner du
utlopp för fördämda tårar,
de som tiden har fängslat.Författare:

Publicerat

Dela: