Sanningsdrömmar..

I skriftens sanning finns du

med mig i nattens drömmar,

I oändlighetens töcken av vägar

är du den enda, värd att följa.

Du finns där

under hudstråkens strimmor

i heta sällsamma ord, behagligt ömma.

Jag brister i viljan att avstå.


© Karin Dahlin

Författare:

Publicerat

Dela: