Skuldfri och skamlösSitt inte längre still
Gå dit du vill
Agera
Improvisera
Lev!

Det är din tid nu
Ingen förebrår dig
Bara du själv

Spotta ut den gamla jantelagen
Bort med tunga ryggsäcken av skuld

Skamlös och skuldfri nu
I dina egna ögon

Författare:

Publicerat

Dela: