Vi halkar kring

Vi usla boss
i världens lada,
vi tände våra bloss
och blev så glada
för ingenting,
alls ingenting,
och vi halkar kring
och strävar
och lyfter våra nävar
mot värdelösa ting,
och ett i livet kan vi få,
att en dag slutar vi gå.

Författare:

Publicerat

Dela: