Vi sår vid vägen...

Direkt ur fågels näbb,
ett frö når vägens kant.

Väl buret blir det taget,
emot på dikes brant.

Det målar oss en tavla,
med tron som perspektiv.

Att upp på skyar fästas,
ett levande stativ.

För alla att beskåda,
det verket menat är.

Han håller vad Han lovat,
då tron som kornet är...

Författare:

Publicerat

Dela: