Utse en funktionsrättsminister och återuppta trovärdigheten


Lena Hallengren (S) har utsetts som ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Ett ansvarområde till funktionshinderpolitiken.
Det blir ett stort ansvar för denna minister. Det är en enorm skillnad och behov inom omsorgerna för barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Dessutom arbeta för ett jämställt Sverige.
Efter en kort tid på det nya jobbet läggs en proposition(regeringsförslag) om ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning. Med motivering att modernisera. Hoppas att det inte ligger dolda besparingar bakom detta förslag också.
LSS-lagstiftningen som har havererat. Där måste samma minister försöka få tillbaka trovärdigheten inom funktionsrättsrörelsen, innan valet.
Redan 2010 slog socialstyrelsen larm i rapporten Alltjämt ojämlikt. En rapport som tar upp levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning. Nu är det väl dags att socialdepartementet dammar av rapporten. Denna rapport är för mig Alltjämt förnedring.
I nuläget blir det tydligt hur lite funktionsrättsfrågor får i prioritet i Sverige. En ny barn, äldre och jämställdhetsminister. Funktionshinderpolitiken har hon också ett ansvar för. Heter det inte då funktionsrätts/hinder minister. För att Sverige ska kunna återupprätta trovärdigheten hos alla personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga. Behöver landet en renodlad minister under ett flertal år som inte drunknar i alla andra politiska uppdrag såsom barnomsorg, äldreomsorg och jämställdhet. En minister som kan förbättra och argumentera att funktionsrättsfrågor utvecklas framåt och inte som nu bakåt.

Författare:

Publicerat

Dela: