DE LILJEVITA KULLORNA

DE LILJEVITA KULLORNA

Som ett
sammets
tyg blottades
Din inre själ

Den förde mig
bort på
färden
genom
kärlekens
Floder

Varför stanna
upp när
morgonen är
så långt
Borta

Det skimmer
som finns
bakom de
LILJEVITA
KULLORNA

Utvecklar en
vulkan
Av känslor
som förtär
mig
långsamt

Bo Grapenskog


Författare:

Publicerat

Dela: