DEN BLOMSTERTID NU KOMMER

DEN BLOMSTERTID NU KOMMER

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt som varit dött,
sig solens strålar närma, och allt blir återfött.

De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar och lundens gröna träd,
de skola oss påminna Guds godhets rikedom,blomstertid

att vi den nåd besinna som räcker året om.


Välsigna årets gröda Och vattna du vårt land.
Giv oss nödtorftig föda,Välsigna sjö och strand.
Av himlen drype fetma,Bespisande vår jord,
Och flöde nådens sötmaTill oss av livets ord.

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt som varit dött,
sig solens strålar närma, och allt blir återfött.

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: