DEN SOL SOM JUST GICK NER

Den sol som just gick ner
kommer i morgon
Gör den inte det står det
säkert i Expressen

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: