Den som ger kärlek

Den som ger kärlek
får kärlek tillbaka
Den som ger något a v sin själ
är borta från syndernas träl

Grapen

Författare:

Publicerat

Dela: