HUR VÄGEN SLUTAR

Om jag kunde se hur
vägen slutar
Hade jag kunnat känna mig trygg
Men nu vet vi inte om vägen
tar slut eller bara inte finns
Vägen till lycka går igenom
de vägar som bär till lycksalighret

Författare:

Publicerat

Dela: