Låt inte hoppet förtvina

Låt inte hoppet förtvina
Man måste se till de sina
Inget går av sig själv här i livet
Inget är bättre än det som är skrivet

Grapen

Författare:

Publicerat

Dela: