Min egen själ

Jag har aldrig
handskats med
mer svårbemästrat
än min egen själ

Grapen

Författare:

Publicerat

Dela: