MIRAKLET

MIRAKLET

När jag tittar upp mot himmelen och ser hur ljus det är
Då kan jag frambringa den känslan när man är kär
Kärlekens mirakel behöver inte bli ett helgon
För den sitter så djupt i själen att det är ett mirakel av sig själv

Bo Grapenskog

Författare:

Publicerat

Dela: