Mårten Sandberg

Jag är pensionerad ekonom, har två söner, har ett antal barnbarn, är frimurare, bor i Norrland och har många vänner. Jag har ”hobbyskrivit” i snart tre decennier och har en mängd historier, längre och kortare, på lager. Ingenting har ännu publicerats. Det första är det som jag skickade i dag, den 15 april 2015. Mitt vanligaste format är novellen, men jag har skrivit två längre berättelser varav den ena är mina memoarer och den andra en roman. Jag fascineras av det ”omöjliga” och tycker om att berätta om sådant som i det närmaste kan kallas mirakel. Sådant ger människor förhoppningsvis både hopp och glädje i en värld där andlighet har hamnat i skymundan.

Författarens noveller:

Författarens dikter: